Fakty są takie!

Tworzenie złożonych ankiet z licznymi regułami przejścia, dostępem do plików multimedialnych i walidacja danych, a do tego o atrakcyjnej formie graficznej może przyprawić o zawrót głowy. Użyteczne kreatory i szablony i biblioteki gotowych pytań i elementów w PS QUAESTIO PRO są w tym zakresie nieocenione.

Wykorzystanie różnych technik (CAWI, MOBI, CAPI i CATI) zbierania danych pozwala lepiej dopasować kanał komunikacji do grupy docelowej i zwiększyć respons. Bogata paleta narzędzi pozwalających monitorować proces badawczy, podejmować masowe działania do osób, które nie podjęły badania, a także tworzyć automatyczne raporty.

Nareszcie można realizować badania, korzystając z danych z zewnętrznych systemów. Można zrealizować badanie, które w czasie rzeczywistym korzysta ze stale zmieniających się informacji decydujących o udziale w badaniu, bądź treści zadawanych pytaniach. Zapewniając pełne bezpieczeństwo wymiany danych.

Gromadzone dane mogą być analizowane zaraz po zakończeniu badania. Paleta technik statystycznych wychodzi poza analizy eksploracyjne. Bogate spektrum testów, a także miar sił związków oraz techniki klasyfikacji i segmentacji, predykcji. Wyniki mogą zostać zaprezentowane w postaci wykresów, a także na mapach.

Wyniki badania można dopasować do potrzeb odbiorców. Można skorzystać z raportu webowego (.html) udostępnianego uprawnionym odbiorcom. Obiekty w raporcie mogą być automatycznie aktualizowane. Dostępny jest także raport w postaci dokumentu (.docx i .pdf), który po wydrukowaniu stanowi część dokumentacji.

Raport webowy to najszybsza forma publikacji wyników. Jest on dostępny z poziomu przeglądarki dla wszystkich uprawnionych odbiorców. W przypadku raportów cyklicznych mogą być one parametryzowane i wykonywane automatycznie, jako element procesu. Odbiorca otrzyma spersonalizowaną notyfikację.

Uważaj! Badania ankietowe są wszędzie ;)

Badania o zasięgu międzynarodowym

Docieramy do klientów na całym świecie. Tylko zebranie i zestawienie ze sobą informacji, gromadzonych w różnych językach, umożliwia mi odpowiedź na kluczowe dla firmy pytania.

Zobacz więcej
Monitoring nastrojów społecznych

Przy podejmowaniu ważnych decyzji weryfikujemy opinie obywateli, a także na stałe monitorujemy nastroje społeczne. Te badania są oczekiwane przez decydentów i dostarczają rekomendacji

Zobacz więcej
Badanie o charakterze sprawozdawczym

Sprawozdawczość wymaga stale aktualizowanej, rzetelnej informacji. Badanie sprawozdawcze daje mi do ręki skuteczne narzędzie do ich pozyskiwania.

Zobacz więcej
Badanie jakości współpracy pracowników

Kadra zarządzająca bardzo docenia informacje na temat współpracy pomiędzy działami. Jesteśmy w stanie na bieżąco usprawniać słabe elementy procesu komunikacji.

Zobacz więcej

Badania o zasięgu międzynarodowym

Działalność mojej firmy ma charakter międzynarodowy. Wiele działań marketingowych prowadzonych jest z myślą o utrzymaniu spójnego komunikatu wizerunkowego. W związku z tym wszystkie planowane zmiany o zasięgu globalnym muszą być poparte dowodami na ich zasadność. Niezwykle ważna jest dla mnie możliwość prowadzenia międzynarodowych badań oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej z każdego zakątka świata, w którym firma prowadzi swoją działalność. Kluczowe elementy, na które zwracam uwagę to: ogromny rozmach projektu badawczego (ponad 2 mln respondentów), dotarcie do uczestników w ich ojczystym języku oraz możliwość łatwego porównywania zebranych w ten sposób danych. Nie mniej istotne są również elementy wizualne, które muszą być automatycznie dostosowywane do rodzaju badanego klienta.

Monitoring nastrojów społecznych

Ogromna liczba działań podejmowanych przez Miasto ma pośredni lub bezpośredni wpływ na niemal każdego z jego mieszkańców. Monitoring nastrojów oraz okresowe weryfikowanie oceny efektów prowadzonych przez Miasto działań jest jednym z priorytetowych zadań mojego zespołu. Odbiorcami raportów szczegółowych są osoby decydujące o kształcie i kierunkach dalszego rozwoju, dla których możliwość porównywania w czasie uzyskiwanych wyników jest jedną z kluczowych składowych podejmowanych decyzji. Z drugiej strony bardziej syntetyczne wersje raportów trafiają bezpośrednio do rąk opinii publicznej, w tym prasy i samych mieszkańców. Możliwość automatyzacji dużej części prac oraz systemowe wsparcie dla wszystkich jej etapów tj. prowadzenia badań, analizy i raportowania wyników, jest dla mnie gwarancją utrzymania płynności i zachowania wysokiej jakości.

Badanie o charakterze sprawozdawczym

Zakres potrzeb informacyjnych wymusił potrzebę zbierania danych, które nie zawsze mają charakter opiniotwórczy, ale przedstawiają również wartość stricte sprawozdawczą. Informacje tego typu bardzo często przechowywane są w instytucjach podległych o dużym stopniu rozproszenia terytorialnego. Ogromną przeszkodą jest tu również brak spójności systemowej, który uniemożliwia informatyczny transfer danych. Efektywne pozyskiwanie tego typu informacji wymaga bardzo rozbudowanej funkcjonalności kontrolnej takiej jak: walidacje krzyżowe, podsumowania udzielonych odpowiedzi, wydruki potwierdzeń itd. Nie mniej istotna okazuje się również potrzeba bieżącego monitorowania merytorycznej jakości wprowadzanych danych oraz łatwego osadzania treści wyjaśniająco-uzupełniających.

Badanie jakości współpracy pracowników

Okresowa analiza jakości współpracy pomiędzy różnymi działami jest jednym z najefektywniejszych sposobów na kontrolę tego obszaru działalności firmy. Wpływ tego elementu na niemal każdy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa oznacza konieczność okresowego monitorowania kluczowych wskaźników wewnętrznej współpracy. Korzystając z wiedzy dostarczanej za pośrednictwem zintegrowanego systemu do zbierania, analizy i raportowania danych mam możliwość szybkiego reagowania na niepokojące symptomy poprzez np. wprowadzenie adekwatnych procedur naprawczych. Początkowo projekt miał charakter pilotażowy. Obecnie z uzyskiwanych wyników korzysta niemal cała kadra zarządzająca na poszczególnych szczeblach odpowiedzialności.


Korzystając z opcji walidacji kwestionariusza, możemy spójną logicznie, kompletną i w pełni opisaną strukturę danych . Dzięki temu możemy dostarczyć klientowi gotową, przygotowaną bazę danych, praktycznie tuż po zakończeniu ostatniego wywiadu.

Niezależnie od wielkości grupy badawczej, wspólnie przygotowywany projekt badawczy możemy łatwo zmodyfikować i rozbudować. W trakcie realizacji badania mamy możliwość łatwego monitorowania procesu postępu badania, oraz zarządzania nim z każdego miejsca gdzie jest dostępy Internet.

Projekt został przygotowany w imponująco krótkim czasie 14 dni. Ankiety były realizowane w Europie i Azji na grupie bisko 2 milionów klientów, w kilkunastu językach. Rozwiązanie dysponowało wydajnością umożliwiającą obsługę 100 000 wejść i zgromadzenie blisko 50 000 ankiet. Koncern handlowy, dla którego realizowane było badanie, określił je jako nowatorskie.

Trzy kroki do sukcesu! Badania, analiza i raportowanie

Zbuduj nawet złożoną ankietę i zrealizuj badanie poprzez różne kanały. Skorzystaj przy tym z szerokiej gamy materiałów i biblioteki przykładów.

Więcej

Wykorzystaj przewagę jaką dają techniki badawcze CAWI i CATI. Możliwość zarządzania każdym z elementów procesu realizacji i zarządzania badaniem z przeglądarki.

Więcej

Doceń łatwość pracy z ankietą papierową korzystając z prostych narzędzi, które umożliwiają konwersję zbudowanej ankiety do Ms Word z wszystkimi regułami, kodami, opisami, itp.

Więcej

Realizacja badania techniką bezpośrednią odbywa się sprawnie, dzięki bogatej palecie narzędzi do walidacji pytań, kodowania i synchronizacji danych.

Więcej

Dostęp do wielu technik analitycznych i narzędzi do zarządzania danymi, daje nowe możliwości w stosunku do narzędzi raportujących.

Więcej

Zbuduj samodzielny raport w standardzie korporacyjnym. Dobierz format dokumentu z myślą o sposobie publikacji i stwórz własny styl raportów.

Więcej

Udostępniaj treści analityczne uprawnionym odbiorcom. Użytkownik może stworzyć środowisko dystrybucyjne dla własnych raportów, bądź dla całej firmy.

Więcej

Stały dostęp do aktualnych informacji usprawnia proces decyzyjny i przyśpiesza realizację działań i reagowanie na zmiany, budując przewagę konkurencyjną firmy.

Więcej

IBM SPSS Statistics + PS IMAGO Pack PRO

IBM SPSS Statistics to sprawdzone, potężne narzędzie do analizy danych ilościowych. Szereg modułów oferuje liczne techniki, m.in. służące do analizy opisowej, prognozowania i predykcji, klasyfikacji i grupowania. Dodatkowe kilkadziesiąt procedur PS IMAGO Pack PRO istotnie rozszerza możliwości IBM SPSS Statistics. Oferuje niedostępne do tej pory metody zarządzania zbiorami danych, przekształcania zmiennych oraz analizy zależności pomiędzy nimi. Obok nowych technik dostarcza szereg nowych typów wizualizacji wyników np. dashboardów czy wykresów zestawionych

PS IMAGO Designer

Dysponując obiektami wynikowymi z analiz zrobionych w IBM SPSS Statistics, twórca raportu będzie nareszcie mógł z łatwością przygotować dostosowany do potrzeb odbiorcy zestaw informacji. Wśród elementów definiowalnych raportu znajdują się: układ, struktura wraz z nawigacją, styl, wygląd, jego format oraz opisy i komentarze do obiektów. Pozwala to na przygotowanie raportu zgodnie ze standardem organizacji. Gotowy raport w zależności od ustalonej formy, może być opublikowany na firmowej stronie WWW, portalu korporacyjnym lub po prostu przesłany jako dokument PDF wybranym osobom.

PS IMAGO Portal

Proces raportowania analitycznego nie kończy się na stworzeniu raportu. Równie ważnym etapem jest jego publikacja i dystrybucja do uprawnionych odbiorców. Pożądanym rozwiązaniem dla organizacji byłoby stworzenie jednego miejsca służącego do prezentacji i publikacji wyników, gromadzącego kluczowe dla działania firmy informacje. Taka jest istota Portalu. Pozwala użytkownikowi zarówno udostępniać raporty, tworzyć grupy czy nadawać uprawnienia. Zgromadzone w repozytorium raporty są uporządkowane w ramach struktury katalogów, która może odzwierciedlać np.: strukturę organizacyjną firmy lub jej cele biznesowe.

PS IMAGO Process

Możliwość stałego dostępu do aktualnych informacji jest kluczowa dla sprawnego działania firmy. Nie dotyczy to tylko raportów powtarzalnych. W przypadku raportów ad hoc, często zdarza się, że publikowane dokumenty różnią się jedynie danymi. Do tej pory aktualizacja takiego raportu wymagała ponownego utworzenia i wyeksportowania obiektów w IBM SPSS Statistics. Teraz dzięki dostępnej funkcjonalności, proces aktualizacji i publikacji raportów ad hoc i cyklicznych (np. kwartalnych) jest zautomatyzowany.

Unicom Intelligence Author

Moduł Unicom Intelligence Author daje użytkownikowi możliwość projektowania atrakcyjnych wizualnie kwestionariuszy ankietowych i formularzy, przy użyciu intuicyjnego interfejsu graficznego. Raz przygotowany kwestionariusz może zostać wykorzystany wielokrotnie w różnych wersjach językowych i w dowolnej formie realizacyjnej – jako ankieta internetowa, wywiad telefoniczny czy kwestionariusz w formie papierowej. Aplikacja Unicom Intelligence Author sprawia, że proces tworzenia dowolnie długich ankiet, nawet o bardzo złożonej logice, jest szybki i nieskomplikowany. Jednocześnie daje możliwość natychmiastowego rozpoczęcia procesu gromadzenia odpowiedzi przy zachowaniu maksymalnej efektywności i jakości zbieranych danych. Praca z programem nie stanowi żadnego problemu nawet dla początkujących użytkowników, a bogaty zestaw materiałów pomocniczych i biblioteka przykładów, pozwala w krótkim czasie osiągnąć bardzo wysoki poziom zaawansowania.

Unicom Intelligence Web, Phone Interviews

Centralny panel do zarządzania jednoczesną realizacją projektów badawczych dla dwóch głównych technik online tj. CAWI i CATI. Użytkownik ma możliwość pełnej kontroli nad procesem, w tym: weryfikowania poprawności wprowadzonych danych, zarządzania realizacją próby, generowania masowych wysyłek mailowych. Technologia zapewnia bezpieczeństwo w zakresie dostępu użytkowników do projektów badawczych, jak również przy autoryzacji dostępu do kwestionariusza, zapewniając jednocześnie poufność odpowiedzi. Bieżący monitoring postępu oraz dostęp online do podstawowych analiz, dają użytkownikowi możliwość szybkiego reagowania na niezaplanowane sytuacje, czy problemy. Wewnętrzny system komunikacji SMS pozwala na bezkosztową i efektywną komunikację pomiędzy użytkownikami i administratorami systemu.

Unicom Intelligence Paper

Unicom Intelligence Paper jest narzędziem ułatwiającym pracę z ankietami w postaci tekstowej. Jest to komponent, który integruje się ze standardowymi funkcjami popularnego edytora tekstu. Jego zastosowanie, w głównej mierze polega, na automatycznej konwersji ankiet i formularzy przygotowanych w jednym z komponentów rodziny PS QUAESTIO PRO tj. Unicom Intelligence Author lub Unicom Intelligence Author Professional. Efektem procesu konwersji jest w pełni edytowalny w programie MS Word plik, który poza treścią pytań zawiera również elementy dodatkowe, takie jak: reguły przejść i wypełnień, kody pytań, komentarze dla ankietera itp.

Unicom Intelligence Interviewer

Program przeznaczonym do realizacji badań offline. Jego głównym zastosowaniem jest wsparcie realizacji dla dwóch podstawowych technik badawczych tj. CAPI i PAPI. Dla wywiadów bezpośrednich oferuje przejrzysty i intuicyjny interfejs wprowadzania odpowiedzi udzielanych przez respondentów wraz z modułem nagrywania wybranych fragmentów ankiety. Z drugiej strony posiada zaawansowany mechanizm walidacji i kodowania pytań kwestionariusza pochodzących z wywiadów papierowych. Unicom Intelligence Interviewer może współpracować z modułem synchronizacji, który w sposób automatyczny łączy wszystkie odpowiedzi respondentów dla badań realizowanych różnymi technikami tj. CAWI, CATI, MOBI, CAPI, PAPI.

O Predictive Solutions

Firma Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska) od 25 lat wspiera klientów w pozyskiwaniu informacji z danych. Oferuje wiedzę i doświadczenie oraz oprogramowanie i kompleksowe rozwiązania pozwalające efektywnie stosować analizę danych w biznesie, administracji publicznej, badaniach naukowych i edukacji.

Rozwiązania oferowane klientom wykorzystują technologie IBM SPSS, których Predictive Solutions jest głównym dystrybutorem w Polsce od 1991 roku. Na ich bazie powstały rozwiązania dedykowane dla wybranych obszarów biznesowych: przeciwdziałania praniu pieniędzy (PS AML), zarządzania relacjami z klientami (PS ACRM), zapobiegania nadużyciom (PS FRAUD) i inne. Firma tworzy również własne rozwiązania, takie jak: kompleksowa platforma analityczno-raportująca (PS IMAGO PRO) czy system zarządzania sprawami (PS SYMOBIS).

Od statystyki i raportowania, poprzez data mining i rozwiązania predykcyjne, firma Predictive Solutions pomaga wykorzystywać dane by spojrzeć w przyszłość i podejmować najlepsze decyzje.

Predictive Solutions Sp. z o.o. [dawniej SPSS Polska]
ul. Racławicka 58 ⋅ 30-017 Kraków
tel. 12 636 45 35 ⋅ faks wew. 102

Formularz kontaktowy

Proszę uzupełnic pole Imie i Nazwiska

Proszę uzupełnić pole Email

Proszę uzupełnić pole Wiadomość

Email nie został wysłanyEmail został wysłany